Kategorie

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy prodeje materiálu a zboží pro hobby a kutily. Jsou závazné při prodeji zboží a služeb odběrateli pro jeho účely i pro
koncového uživatele.

 

Odběratel (kupující), který nakupuje zboží pro účely dalšího prodeje, je povinen tuto skutečnost uvést a předložit dodavateli (prodávajícímu) úřední doklady: kopii živnostenského listu, výpis z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci plátce DPH a tyto formuláře
v případě změn průběžně aktualizovat.

Odběratel se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že odběratel obchodní podmínky vzal na vědomí
a souhlasí s nimi.

Ochrana osobních údajů

Odběratel dobrovolně poskytuje své osobní údaje dodavateli a souhlasí s jejich zpracováním, uchováváním a evidencí za účelem uzavření obchodu s dodavatelem. Dodavatel neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutnému
k řádnému plnění obchodu mezi odběratelem a dodavatelem. Osobní údaje odběratelů jsou zabezpečeny proti zneužití. Emailová adresa v osobních údajích slouží k občasnému zasílání obchodních sdělení. Na požádání bude zastaveno zasílání obchodních sdělení.


Ochrana průmyslových a autorských práv

Odběrateli nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů dodavatele či jiných firem, jejichž zboží se vyskytuje v obchodní nabídce dodavatele, pokud není stanoveno jinak.

 

Cenové a platební podmínky

Uvedené ceny na www.scraphobby.cz jsou uváděny s DPH 21 % - Jsme plátci DPH. Ceny uvádí prodávající (dodavatel) v aktuální nabídce na www.scraphobby.cz . Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Zboží je až do úplného zaplacení majetkem společnosti Český Vltavín, spol.s r.o.

Zboží můžete objednat

přes internet:

na naší internetové adrese www.scraphobby.cz , zde naleznete elektronický obchod.

 

Objednávka musí obsahovat:

- obchodní jméno (u fyzických osob jméno a příjmení)

- sídlo (fakturační adresu) odběratele

- dodací adresu, je-li jiná než fakturační

- IČO a DIČ odběratele, pokud je registrován jako plátce DPH

- objednávkové číslo a název zboží uvedeného v ceníku dodavatele

- množství kusů zboží

- jméno a příjmení oprávněného zástupce odběratele (kupujícího)

- telefonní spojení

- požadovaný způsob převzetí objednaného zboží a způsob platby

 

Objednávka je považována za přijatou až v okamžiku, kdy bude objednávka vyplněna, a to se všemi povinnými údaji. Od tohoto data začíná běžet doba pro vykrytí objednávky.

Platba za zboží se provádí na dobírku prostřednictvím přepravní služby. Případně je možné využítí platby předem tzv. zálohovou fakturou. Zboží je v tomto případě pro vás rezervováno až do data splatnosti faktury. Po připsání částky na náš účet dojde neprodleně k odeslání zboží na vaši adresu. Pokud dojde k prodlení s platbou o více jak 7 dnů, je zálohová faktura stornována a objednávka zrušena. V případě prodlení s platbou zálohové faktury bude dodávka realizována po zaplacení zboží v následném nejbližším možném termínu.

Cena dopravy činí při zaslání zboží Českou poštou : 

- platba předem - 95,- Kč 
- Česká pošta + dobírka - 140,- Kč 
- Slovensko - 230,- Kč

Pokud hodnota objednávky překročí 3000,- Kč je doprava v ČR zdarma. Termín expedice 
u většiny objednaného zboží je cca do 2 dnů, vyhrazujeme si právo tento termín změnit.

 

Zrušení objednávky ze strany kupujícího

Každý zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení všech níže uvedených podmínek:

 

- zboží nesmí být použito

- zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.)

- zboží nesmí být žádným způsobem poškozeno, včetně originální krabice

- společně s vraceným zbožím je třeba zaslat také originál daňového dokladu,
   tj. fakturu

  

Dodací podmínky

Zboží je dodavatelem dodáno odběrateli na adresu uvedou na objednávce. Instalace zakoupeného zboží není součástí dodávky zboží. Spolu se zbožím je odběrateli dodán i daňový doklad - faktura. Nepřevezme-li odběratel zboží na dohodnuté adrese a v dohodnutém čase, platí veškeré náklady spojené s dodáním zboží a též i náklady spojené s opětovným dodáním zboží.

Odběratel specifikuje způsob dodání v objednávce, možné jsou následující varianty:

- Českou poštou